Disclaimer

Gebruik van deze website

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel www.nu-art-design.com zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kan zij niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie. www.nu-art-design.com garandeert evenmin dat de website foutloos of zonder onderbrekingen zal functioneren. www.nu-art-design.com wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid , actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Gebruik van informatie

www.nu-art-design.com behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.nu-art-design.com of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen aan www.nu-art-design.com

www.nu-art-design.com behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, ten allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd